• Medzi privlastňovacie prídavné mená patrí slovo:
  • Prídavné meno žabí sa skloňuje podľa vzoru:
  • Pravidlo o rytmickom krátení neplatí pri skloňovaní prídavných mien podľa vzoru:
  • Podľa vzoru páví sa skloňuje prídavné meno:
  • Privlastňovacie prídavné mená delíme na:
  • Podľa vzoru matkin sa skloňuje prídavné meno:
  • Medzi individuálne privlastňovacie prídavné mená patrí slovo:
  • Podľa vzoru otcov sa skloňuje prídavné meno:
  • Individuálne privlastňovacie prídavné mená sa skloňujú podľa vzoru:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?