• Vlastnostné prídavné mená pomenúvajú:
  • Akostné prídavné mená sa skloňujú podľa vzorov:
  • Medzi akostné prídavné mená patrí slovo:
  • Prídavné mená delíme na:
  • Medzi prídavné mená patrí slovo:
  • Vlastnostné prídavné mená delíme na:
  • Podľa vzoru pekný sa skloňuje prídavné meno:
  • Vzťahové prídavné mená sa skloňujú podľa vzorov:
  • Podľa vzoru cudzí sa skloňuje prídavné meno:
  • Medzi vzťahové prídavné mená nepatrí slovo: