• Čo je epiteton?
  • V ktorej možnosti sa nachádzajú len historizmy?
  • V ktorej možnosti sa nachádzajú pomnožné podstatné mená?
  • Ktorý z výrazov predstavuje frazeologizmus?
  • Ktorý rým má veršovú schému ABAB?
  • V ktorej možnosti sú prídavné mená napísané správne?
  • V ktorej možnosti nie je gramatická chyba?
  • Ktorá možnosť je napísaná náučným štýlom?
  • V ktorej možnosti nie je nespisovné slovo nahradené spisovným?
  • V ktorej možnosti sú správne doplnené synonymá?