• Dvojice slov: VČERA - DNES, KAŽDÝ - NIKTO, MLČAŤ - HOVORIŤ sú
  • Podstatné meno TVÁR sa skloňuje podľa vzoru
  • Prídavné meno NAJVÄČŠÍ sa skloňuje podľa vzoru
  • V ktorej možnosti sú uvedené slovesá s nedokonavým vidom?
  • Forma ľudovej slovesnosti MATEJ ĽADY LÁME je
  • PRED NÍM STÁL CHLAP AKO HORA. Uvedený básnický prostriedok je
  • V ktorej možnosti sú slovné spojenia napísané správne?
  • V ktorej možnosti sa skloňujú podstatné mená podľa rovnakého vzoru?
  • V ktorej možnosti je správne vytvorený G pl.?
  • V ktorom slovnom spojení je nesprávne použitá predložka?