• V ktorej možnosti sú obidve vety jednočlenné?
  • MLADOSŤ DOBA MNOHÝCH IDEÁLOV PLYNULA VEĽKOU ZÁVRATNOU RÝCHLOSŤOU. Koľko čiarok treba doplniť do uvedenej vety?
  • V ktorej možnosti sa nenachádza činnostné sloveso?
  • V ktorej možnosti sa nachádza jednočlenná veta?
  • V ktorej možnosti je slovo OKOLO príslovkou?
  • Slovné spojenie UVÁĽANÝ, RYŠAVÝ DEŇ je
  • V ktorej možnosti nastáva spodobovanie vo všetkých slovách?
  • V ktorej možnosti sú k slohovému postupu správne priradené slohové útvary?
  • Akým spôsobom vznikli slová VYLIEČIŤ, PRELET, ZÁHRADNÍK?
  • Ktorý druh rýmu má schému AA BB?