• V ktorej možnosti sú uvedené zdrobneniny?
  • V ktorej možnosti je slovné spojenie napísané správne?
  • Slovo POŇ je
  • V ktorej možnosti sú správne utvorené zvieracie prídavné mená?
  • NEZMYSEL sa v umeleckej literatúre nazýva
  • Rýmová schéma ABBA platí pre
  • Slovné spojenie VEĽKÝ ŽIAĽ je
  • V ktorej možnosti sa vo všetkých slovách/slovných spojeniach uplatňuje spodobovanie?
  • V ktorej možnosti sú správne vytvorené tvary slovies UMYŤ, BYŤ a VIŤ v 2. os.sg. rozkazovacieho spôsobu?
  • V ktorej možnosti majú všetky slová rovnaký počet slabík?