• Napíš opačné číslo k číslu: -9
  • Napíš opačné číslo k číslu: 13,2
  • Napíš opačné číslo k číslu: 567,89
  • Napíš opačné číslo k číslu: -987,32
  • Napíš opačné číslo k číslu: 0,0006
  • Napíš opačné číslo k číslu: 1,23
  • Napíš opačné číslo k číslu: -65
  • Napíš súčet čísel: -3,2 + 3,2 =
  • Napíš súčet čísel: 0,3 + (-0,3) =
  • Napíš súčet čísel: 0,5 + (-1,2) + (-0,5) + 1,2 =