• Uveďte chemickú značku olova
  • Uveďte názov chemickej zlúčeniny PbH4
  • Uveďte názov chemickej zlúčeniny PbO2
  • Uveďte chemický vzorec chemickej zlúčeniny sulfid olovnatý
  • Doplňte chemickú rovnicu: PbO + 2 HCl →
  • Uveďte chemický vzorec: chloridu olovnatého
  • Uveďte ako sa rozkladá PbF4 pri zvýšenej teplote (doplňte chemickú rovnicu) PbF4 →
  • Uveďte vzorec zlúčeniny fluorid olovičitý
  • Uveďte vzorec zlúčeniny chlorid olovičitý
  • Uveďte latinský názov prvku olovo