• Predajca má povinnosť:
  • Ako sa nazýva proces vrátenia chybného výrobku?
  • Záručná doba je na Slovensku stanovená na obdobie
  • Lehota vybavenia reklamácie je stanovená na
  • Ktoré právo sa okrem iného dotýka aj ochrany spotrebiteľa?
  • Čo znamená skratka „SOI“?
  • Čo znamená, že človek má právo na bezpečnosť?
  • Ktorá inštitúcia schvaľuje a povoľuje predávanie výrobkov a produktov?
  • Čo znamená skratka „ZSS“?
  • V ktorom roku prijalo OSN na svojom zhromaždení 8 základných práv spotrebiteľa?