• Ktorý rímsky cisár v roku 212 rozširuje občianske práva na všetkých slobodných občanov ríše?
  • Čo malo významnú úlohu pri rozvoji ľudských práv v stredoveku?
  • Aká významná dohoda bola prijatá v roku 1215 v Anglicku?
  • V ktorom roku bol prijatý banský zákon Václava II., ktorý zakazoval prácu detí v bani?
  • Kto nebol prívržencom koncepcie prirodzeného práva?
  • Kedy bola podpísaná Deklarácia nezávislosti v USA?
  • Ktorá organizácia prijala v roku 1948 Všeobecnú deklaráciu ľudských práv?
  • Od ktorého roku pôsobí na Slovensku ombudsman?
  • Čo nepatrí medzi medzinárodné prostriedky na ochranu ľudských práv?
  • Čo nepatrí medzi organizácie zaoberajúce sa dodržiavaním ľudských práv?