• Vypočítajte v cm2 obsahy obdlžníkov s rozmermi: a = 6 cm, b = 9 cm
  • a = 80 cm, b = 32 cm
  • a = 40 cm, b = 56 cm
  • a = 25 cm, b = 1m
  • a = 93 cm, b = 45 cm
  • a = 6 cm, b = 90 mm
  • a = 3 dm, b = 150 cm
  • a = 6 m, b = 80 mm
  • a = 23 dm, b = 15 cm
  • a = 2 dm, b = 30 mm