• Druhotná telová dutina obrúčkavcov sa nazýva
  • Cievna sústava obrúčkavcov je
  • Aký typ nervovej sústavy majú obrúčkavce?
  • Vylučovaciu sústavu obrúčkavcov tvoria:
  • Z fylogenetického hľadiska sú považované za východiskovú skupinu pre všetky célomové prvoúste živočíchy:
  • Larva obrúčkavcov sa nazýva:
  • Opasok (clitellum) sa vyskytuje u:
  • Ktoré tvrdenie neplatí o obrúčkavcoch:
  • U ktorej triedy obrúčkavcov sa nevyskytuje homonómna článkovanosť tela?
  • Označ nepravdivé tvrdenie: