• Ku spoločnému znaku obojživelníkov s rybami nepatrí:
  • Označ nepravdivé tvrdenie. Obojživelníky:
  • Tyčinkovitý útvar urostyl necharakterizuje tvrdenie:
  • Vývody tráviacej, vylučovacej a pohlavnej sústavy ústia do:
  • Označ nesprávne tvrdenie:
  • Srdce obojživelníkov je tvorené:
  • Vylučovacími orgánmi obojživelníkov sú:
  • Ktoré tvrdenie necharakterizuje Jacobsonov orgán?
  • Označ nesprávne tvrdenie:
  • Ktorý rad nepatrí ku triede obojživelníky?