• Medzi obojživelníky nepatrí:
  • Ropuchy:
  • Ropucha zelená je:
  • Ropuchy sú najviac aktívne:
  • Pre ropuchy je typické, že:
  • Pre jaštericu krátkohlavú je typické, že:
  • Medzi základné znaky vretenice severnej nepatrí:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Vretenica severná dorastá do dĺžky:
  • Medzi obojživelníky a plazy žijúce na lúkach a poliach nepatrí: