• BENELUX tvoria štáty:
  • Druhé najväčšie letisko Európy je v:
  • Medzi námorné prístavy nepatrí:
  • Švajčiarsko je známe výrobou:
  • Pestovaním tulipánov a výrobou syra je známe:
  • Najväčším námorným prístavom na svete je:
  • Hlavným mestom Rakúska je:
  • Flanderská čipka je typická pre:
  • Švajčiarsko je zložené z:
  • Obyvatelia Rakúska sú prevažne: