• Medzi ľavou komorou a aortou je chlopňa
  • Medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou je chlopňa
  • Medzi pravou komorou a pravou predsieňou je chlopňa
  • Medzi pravou komorou a pľúcnymi tepnami je chlopňa
  • Okysličenú krv vedú z pľúc do srdca
  • Okysličená krv je z pľúc vedená do
  • Odkysličenú krv z tkanív privádza do srdca
  • Odkysličená krv z tkanív vstupuje do srdca do
  • Krv prechádzajúcu tráviacou sústavou odvádza do pečene
  • Arteriola je