• Hypertenzia je
  • Medzi civilizačné ochorenia nepatrí
  • Ktoré z ochorení nemá organický podklad?
  • Bioelektrické deje v srdci sníma
  • Na EKG zázname nenájdeme vlnu/kmit
  • Lymfedém je najčastejšie spôsobený
  • Ak nádor vzniká následkom metastatických procesov, hovoríme o nádore
  • Medzi varovné príznaky začínajúceho lymfómu nepatrí
  • Najrozšírenejším typom rakoviny lymfatického systému je
  • Bolesť lymfatických uzlín po vypití i malého množstva alkoholu je typická pre