• Správne preložte: \"Vi informiamo che...\"
  • Správne preložte: \"Vi prego di confermare ...\"
  • Správne preložte: \"Come Voi gi? saprete ...\"
  • Správne preložte: \"Per quanto riguarda ...\"
  • Správne preložte: \"V prílohe Vám posielame ...\"
  • Správne preložte: \"Sme nútení žiadať Vás o ....\"
  • Správne preložte: \"S úctou\"
  • Správne preložte: \"Vopred ďakujem za (Vašu) ochotu\"
  • Čo znamená nasledujúca skratka: \"c.a.\"
  • Čo znamená nasledujúca skratka: \"gg\"