• Čo nepatrí medzi výrobky chemického priemyslu?
  • Čo je cieľom chémie?
  • Čo nepatrí medzi prírodné suroviny?
  • Čo patrí medzi prírodné suroviny?
  • V ktorom chemickom závode sa vyrába oceľ?
  • V ktorom chemickom závode sa vyrábajú lepidlá?
  • Čo patrí medzi vyčerpateľné prírodné suroviny?
  • Aké sú to tzv. druhotné suroviny?
  • Čo je recyklácia?
  • Aká je výhoda plastov?