• Nonsens je druh:
  • Nonsens vznikol v:
  • Slovo nonsens v preklade znamená:
  • Báseň - nonsens nevyužíva:
  • Báseň - nonsens nenachádzame v tvorbe:
  • V oznámení a pozvánke sa uplatňuje:
  • Oznámenie a pozvánka patria do štýlu:
  • O oznámení neplatí tvrdenie:
  • O pozvánke neplatí tvrdenie:
  • Medzi slohové postupy nepatrí postup: