• Eugléna zelená má:
  • Chrysamoeba sa pohybuje pomocou:
  • Najdokonalejší typ stielky je:
  • Splývanie dvoch pohyblivých gamét rias rovnakého tvaru a veľkosti sa označuje:
  • Stielka s mnohobunkovou cytoplazmou je:
  • Pyrenoid je prítomný v bunke riasy:
  • Príkladom pohlavného rozmnožovania rias je:
  • Riasy sú dôležitým zdrojom:
  • Bičíkatý typ stielky obsahuje:
  • Bunky rias obsahujúce vždy jedno jadro a jeden chloroplast patria stielke: