• Uveďte chemickú značku xenónu
  • Doplňte chemickú reakciu: XeF4 (s) + Pt (s) →
  • Uveďte chemický vzorec: oxid xenónový
  • Uveďte chemický vzorec: fluorid xenónový
  • Uveďte chemický vzorec: oxid xenoničelý
  • Oxid xenónový je
  • Označte nesprávne tvrdenie: oxid xenónový
  • Uveďte oxidačné číslo xenónu v zlúčenine XeF6
  • Uveďte oxidačné čílo xenónu v zlúčenine XeO3
  • Uveďte oxidačné číslo xenónu v zlúčenine XeO4