• V ktorom roku sa narodil N. Machiavelli?
  • Podľa Machiavelliho konanie človeka podnecuje
  • V ktorom diele sa Machiavelli snaží kniežaťom a vládcom poradiť ako vládnuť?
  • Ktorý štát Machiaveli tvrdo kritizoval?
  • Machiavelli tvrdí, že je správne ak vladár
  • Náboženstvo Machiavelli
  • Najlepšia forma štátu je podľa Machiavelliho
  • Ktoré dielo je najvýznamnejším dielom Machiavelliho?
  • Ktoré dielo nenapísal Machiavelli?
  • V ktorom roku zomrel N. Machiavelli?