• Medzi neživotné podstatné mená mužského rodu patrí slovo:
  • Ktorý tvar podstatného mena je napísaný správne?
  • Podstatné meno KÁBEL sa skloňuje v množnom čísle podľa vzoru:
  • Podstatné meno TUNEL sa v množnom čísle skloňuje podľa vzoru:
  • V ktorom podstatnom mene zakončenom sa -el samohláska e pri skloňovaní vypadáva?
  • Podľa vzoru DUB sa v množnom čísle skloňuje podstatné meno:
  • Podľa vzoru STROJ sa množnom čísle skloňuje podstatné meno:
  • Ktorý tvar podstatného mena TUNEL je napísaný správne?
  • V ktorom podstatnom mene zakončenom na -el sa samohláska e pri skloňovaní zachováva?
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?