• Medzi neživé zložky prostredia patrí:
  • Rastliny podľa nárokov na vodu delíme na:
  • Nočné živočíchy:
  • Medzi živočíchy s nestálou teplotou patrí:
  • Ktorá z možností sa netýka pôdy?
  • Medzi chladomilné organizmy nepatrí:
  • Dusík rastliny:
  • Medzi pôdne organizmy nepatria:
  • Suchomilnou rastlinou je:
  • Ktorá z možností sa netýka vody?