• Komunikáciu výrazom tváre označujeme termínom:
  • Komunikáciu pohybmi rúk označujeme termínom:
  • Komunikáciu pohybom tela označujeme termínom:
  • Komunikáciu rozlišovaním vzdialenosti označujeme termínom:
  • Komunikáciu dotykom označujeme termínom:
  • Komunikáciu postojom označujeme termínom:
  • Komunikáciu využívaním fonetických prejavov reči označujeme termínom:
  • Využívanie času v komunikácii označujeme termínom:
  • Verbálna komunikácia je komunikácia prostredníctvom:
  • Slovo komunikácia v preklade znamená: