• Čo nie je súčasťou komunikačného procesu?
  • Čo nepatrí do mimolingvistických aspektov reči?
  • Čo je mimika?
  • Na čo slúžia ilustrátory?
  • Čo nepatrí medzi regulátory?
  • Ak pri komunikácii vztýčime prst, chceme...
  • Ak si pri neistote upravujeme vlasy, jedná sa o?
  • Čo je kinetika?
  • V akej vzdialenosti komunikujeme so susedmi a kolegami?
  • Čo je haptika?