• Slová podľa spisovnosti delíme na:
  • V ktorej z možností sú všetky slová nespisovné?
  • V ktorej vete je nespisovné slovo použité správne?
  • Nespisovné slová delíme na:
  • Slangové slová sa požívajú:
  • Slovo ŠPLECH znamená:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • V ktorej vete sa nachádza slangové slovo?
  • Nárečové slová:
  • K nárečovým variantom slova ZEMIAKY nepatrí slovo: