• Ktoré z nasledujúcich slovies časujeme nepravidelne v konjuktíve imperfekta?
  • Ktoré z nasledujúcich slovies časujeme nepravidelne v konjuktíve imperfekta?
  • Ktoré z nasledujúcich slovies nečasujeme nepravidelne v konjuktíve imperfekta?
  • Ktorý tvar slovesa STARE je v konjuktíve imperfekta napísaný správne?
  • Ktorý tvar slovesa PORRE je v konjuktíve imperfekta napísaný správne?
  • Ktorý tvar slovesa FARE je v konjuktíve imperfekta napísaný správne?
  • Ktorý tvar slovesa DARE je v konjuktíve imperfekta napísaný správne?
  • Ktorý tvar slovesa TRADURRE je v konjuktíve imperfekta napísaný správne?
  • Ktorý tvar slovesa TRARRE je v konjuktíve imperfekta napísaný správne?
  • Ktorý tvar slovesa BERE je v konjuktíve imperfekta napísaný správne?