• Ktoré z nasledujúcich slovies sa časuje ako sloveso \"tenere\"?
  • Ktoré z nasledujúcich slovies sa časuje ako sloveso \"tenere\"?
  • Ktoré z nasledujúcich slovies sa časuje ako sloveso \"tenere\"?
  • Ktoré z nasledujúcich slovies sa časuje ako sloveso \"tenere\"?
  • Aké je minulé príčastie od slovesa \"rimanere\"?
  • Ktorý tvar slovesa nie je správne vyčasovaný?
  • Ktorý tvar slovesa nie je správne vyčasovaný?
  • Ktorý tvar slovesa nie je správne vyčasovaný?
  • Ktorý tvar slovesa nie je správne vyčasovaný?
  • Ktorý tvar slovesa nie je správne vyčasovaný?