• V ktorej z možností sa nachádza spojka?
  • V ktorej z možností sa nachádza častica?
  • V ktorej z možností sa nachádza predložka?
  • V ktorej z možností sa nachádza citoslovce?
  • V ktorej z možností sa nachádza príslovka?
  • V ktorej z možností sa nachádza spojka?
  • V ktorej z možností sa nachádza častica?
  • V ktorej z možností sa nachádza predložka?
  • V ktorej z možností sa nachádza citoslovce?
  • V ktorej z možností sa nachádza príslovka?