• Kedy bola prijatá tzv. oktrojovaná ústava Rakúskej monarchie?
  • Dokedy trvalo provizórium nastolené po bitke pri Világoši ?
  • Ako skončil predseda nezávislej uhorskej vlády L. Batthány?
  • Ako bolo zmenené územno-správne členenie Uhorska?
  • Kto sa stal symbolom neoabsolutizmu v monarchii?
  • V ktorom roku boli vydané Silvestrovské patenty?
  • Kto sa podieľal na reforme školstva v monarchii?
  • Kto viedol zahraničnú politiku monarchie v období neoabsolutizmu?
  • Ktorá udalosť viedla k oslabeniu a skončeniu neoabsolutizmu?
  • Čím bol oficiálne ukončený stav neoabsolutizmu v monarchii?