• V roku 962 bol za prvého cisára korunovaný:
  • Bitka pri rieke Lech bola v roku:
  • Spor o investitúru sa týkal:
  • Wormský konkordát bol uzavretý v roku:
  • Ísť do Canossy znamená:
  • Kurfirstom nie je:
  • Ríšsku ústavu vydal:
  • Žigmund Luxemburský bojoval s:
  • Nemecká hanza bola:
  • Plán napadnutia ZSSR(1941) - Barbarossa, súvisí s cisárom: