• Pomenujte organickú zlúčeninu so vzorcom CH4
  • Pomenujte organickú zlúčeninu so vzorcom CH3 – CH2 – CH3
  • Pomenujte organickú zlúčeniu so vzorcom CH2 = CH2
  • Pomenujte uhľovodíkovú väzbovú skupinu CH2 = CH –
  • Pomenujte chemickú zlúčeninu so vzorcom C6H6
  • Pomenujte organickú zlúčeninu so vzorcom CH3 – CH2 – CH2 – CH3
  • Uhľovodíková väzbová skupina odvodená od cyklohexánu sa nazýva
  • Cyklohexán má v molekule
  • Organickú zlúčeninu etén nazývame aj
  • Pentán má v molekule