• Uveďte koľko protónov sa nachádza v jadre atómu sodíka
  • Uveďte koľko protónov sa nachádza v jadre atómu horčíka
  • Uveďte chemickú značku prvku: sodík
  • Uveďte chemickú značku prvku: hliník
  • Uveďte chemickú značku prvku: horčík
  • Uveďte protónové číslo atómu: kremík
  • Uveďte protónové číslo atómu: fosfor
  • Uveďte chemickú značku prvku: fosfor
  • Uveďte chemickú značku prvku: kremík
  • Uveďte protónové číslo atómu: hliník