• Uveďte koľko protónov sa nachádza v jadre atómu uhlíka
  • Uveďte koľko protónov sa nachádza v jadre atómu fluóru
  • Uveďte chemickú značku prvku: neón
  • Uveďte chemickú značku prvku: uhlík
  • Uveďte chemickú značku prvku: dusík
  • Uveďte protónové číslo atómu: dusík
  • Uveďte protónové číslo atómu: kyslík
  • Uveďte chemickú značku prvku: kyslík
  • Uveďte chemickú značku prvku: fluór
  • Uveďte protónové číslo atómu: neón