• Náučný štýl je:
  • Medzi základné znaky náučného štýlu nepatrí:
  • Ktorá z možností sa netýka náučného štýlu?
  • S náučným štýlom sa najčastejšie stretávame:
  • Funkciou náučného štýlu je:
  • Typickými jazykovými prostriedkami náučného štýlu sú:
  • V náučnom štýle sa uplatňuje najmä:
  • Medzi slohové útvary náučného štýlu nepatrí:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Náučný štýl inak nazývame: