• Ekonomický subjekt, ktorého povinnosťou je dodať zmluvne dohodnutý tovar, alebo službu odberateľovi je:
  • Ekonomický subjekt, ktorý je povinný zaplatiť za zmluvne dodaný tovar je:
  • Z hľadiska platobných podmienok má predávajúci voči kupujúcemu:
  • Z hľadiska platobných podmienok má kupujúci voči predávajúcemu
  • Predajná cena je cena:
  • Ktorý z týchto subjektov v kúpno-predajných vzťahoch predstavuje sprostredkovateľa?
  • Kúpa a predaj tovarov a služieb medzi kupujúcim a predávajúcim sa uskutočňuje na základe
  • Ak si v predajni kúpime zmrzlinu a pri pokladni za ňu zaplatíme, bola kúpna zmluva uzavretá:
  • Ak si tovar objednáme telefonicky a predávajúci objednávku príjme, bola kúpna zmluva uzavretá:
  • Domácnosti môžu uzatvárať kúpnu zmluvu podla: