• Prečo je dôležité poznať tvary nepravidelného minulého príčastia?
  • Ktoré z nasledujúcich príčastí minulých nie je nepravidelné?
  • Ktoré z nasledujúcich príčastí minulých nie je nepravidelné?
  • Ktoré z nasledujúcich príčastí minulých je nepravidelné?
  • Ktoré z nasledujúcich príčastí minulých je nepravidelné?
  • Aký správny tvar príčastia minulého má sloveso coprire?
  • Aký správny tvar príčastia minulého má sloveso dividere?
  • Aký správny tvar príčastia minulého má sloveso nascondere?
  • Ktoré z nasledujúcich príčastí minulých nie je nepravidelné?
  • Ktoré z nasledujúcich príčastí minulých je nepravidelné?