• Moji rodičia ma po prázdninách srdečne privítali doma.
  • Prines mi z komory lekvár a múku!
  • Spomedzi škôl si vybral ochodnú akadémiu.
  • Pri starej zámockej bráne kvitli krásne červené ruže.
  • Na oslavu svojej päťdesiatky pozval otec všetkých súrodencov.
  • Doma som otcovi ukázala tú trojku z geografie.
  • V diaľke sa ohlasovala útočná letná búrka.
  • Veľké psisko brechalo do nás čoraz zúrivejšie.
  • Cez prázdniny nás starká kŕmi všelijakými dobrotami.
  • Ohník nás privolával trasľavými plamienkami.