• V našej doline sa už vojna skončila.
  • V starom parku nazbierala zvončeky pre matku.
  • Vnúčatá s radosťou podali starkému ruku.
  • Jakub poskakoval po prázdnom dvore okolo starej mamy.
  • Julka chodila posledný rok do základnej školy v Trenčíne.
  • Obrovský srnec po výstrele klesol k zemi.
  • Prekľučkoval som ulicami starej Bratislavy.
  • Tento múdry výrok povedal jeden známy matematik.
  • Sneh sa topí aj vysoko v horách.
  • Prostredie krásnej zámockej záhrady ich lákalo dnu.