• Jednofaktorový model chápania inteligencie sa nazýva aj
  • IQ je označenie pre
  • Testy merajúce výšku inteligencie sa nazývajú
  • Hodnota IQ pre priemernú inteligenciu leží medzi
  • Ako sa nazýva stupeň inteligencie, kde hodnota IQ leží medzi 21 - 49?
  • Akú hodnotu IQ má stupeň inteligencie, ktorý tvorí hranicu medzi rozumovou zaostalosťou a podpriemernou inteligenciou?
  • Koľko stupňov má tabuľka inteligenčného výkonu?
  • Ako sa nazýva stupeň inteligencie, ktorého hodnota je 140 a viac?
  • Ako definujeme nadanie?
  • Ako sa nazýva stupeň inteligencie, ktorého hodnota IQ leží medzi 80-89?