• Medzi kým prebiehala v rokoch 1546-7 tzv. Šmalkaldská vojna?
  • V ktorom roku bol podpísaný augsburgský mier?
  • Kto predstavoval vo Francúzsku millitantnú katolícku magnátsku skupinu?
  • Ako sa vo Francúzsku nazývali vyznávači kalvínskej reformácie?
  • Kde sa r. 1572 odohrala tzv. Bartolomejská noc?
  • Ktorý panovník vydal r. 1598 nantský edikt?
  • Ku ktorej vojne sa viaže druhá pražská defenestrácia (r. 1618)?
  • Kto bol vojenským protivníkom dánskeho kráľa Kristiána IV.?
  • V ktorej bitke zahynul švédsky kráľ Gustáv II. Adolf?
  • V ktorom roku bol uzavretý westfálsky mier?