• Ako sa po nemecky povie \"spojenie\"?
  • Čo znamená \"das Handy\"?
  • Ako sa po nemecky povedie \"druh hudby\"?
  • Čo znamená \"ausstrahlen\"?
  • Čo v slovenčine znamená nemecké slovo \"der Weg\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"pohodlný?
  • Čo znamená \"jederzeit\"?
  • Ako sa povie po nemecky \"zadarmo\"?
  • Ako do slovenčiny preložím slovo \"der Musikpreis\"?
  • Ako preložíme \"nálada\"?