• Ako zmenil nástup multimédií využívanie počítačov?
  • Čo nie je charakteristické pre multimédiá?
  • Ktoré zariadenie nepatrí medzi multimediálne
  • Ktoré zariadenie nie je multimediálne?
  • Sú dnes vyrábané osobné počítače multimediálne?
  • Ako komunikujú multimediálne zariadenia s počítačom?
  • Čím nemusí byť vybavený multimediálny počítač?
  • Môžeme do kategórie multimediálnych počítačov radiť aj notebooky?
  • Môžeme považovať MP3 a MP4 formát za multimediálny?
  • Akú úlohu zohráva dataprojektor?