• Koľko roznych štetcov máme k dispozícii?
  • Na čo slúžia Kaligrafické štetce?
  • Koľko kaligrafických štetcov nám program ponúka?
  • Je v ponuke štetcov aj sprej?
  • Máme k dispozícii olejový štetec?
  • Máme k dispozícii olejový zvýrazňovač?
  • Môžeme v programe Skicár použiť obyčajnú ceruzku?
  • Môžeme v programe Skicár maľovať len vodovými farbami? Máme na to štetec?
  • Môžeme v Skicáry maľovať štetcom na temperové farby?
  • Môžeme počas maľovania kombinovať štetce?