• V poradí koľkou dielčou záložkou sú nástroje?
  • Koľko funkcií je v záložke Nástroje?
  • Ktorá funkcia nepatrí do Nástrojov?
  • Ktorou funkciou môžem písať v Skicári?
  • Ktorou funkciou môžem vyplniť časť obrázka farbou?
  • Ktorou funkciou môžem opravovať chyby?
  • Pomocou čoho si vyberiem farbu?
  • Ktorou funkciou môžem zväčšiť obrázok?
  • Ktorou funkciou môžem maľovať obrysy obrázkov?
  • Môžem vytvoriť rôznofarebný text pomocou funkcie TEXT?