• Koľko dielčích záložiek je v záložke Domov?
  • Ktorá dielčia záložka nepatrí do záložky Domov v Skicári?
  • Ktorá dielčia záložka patrí do záložky Domov v Skicári?
  • Na čo nám slúži Schránka?
  • Na čo sa používa funkcia Vybrať?
  • Môžeme 1 objekt umiestniť do obrázka viac krát?
  • Môžeme zmeniť veľkosť objektu na obrázku?
  • Môžem zmeniť uhol otočenia objektu v obrázku?
  • Môžem vystrihnúť časť obrázka?
  • Môžem kopírovať časť obrázka?