• Záložka Zobraziť je koľkou v poradí vo verzii MS PPT 2007?
  • Záložka Zobraziť je koľkou v poradí vo verzii MS PPT 2010?
  • Koľko dielčích záložiek je vo verzii MS PPT 2007?
  • Koľko dielčích záložiek je vo verzii MS PPT 2010?
  • Koľko funkcií majú Zobrazenia prezentácií vo verzii MS PPT 2007?
  • Koľko funkcií majú Zobrazenia prezentácií vo verzii MS PPT 2010?
  • Koľko funkcií majú Zobrazenia predlohy vo verzii MS PPT 2010?
  • Koľko funkcií má Zobrazenie, alebo skrytie vo verzii MS PPT 2007?
  • Koľko funkcií má Zobrazenie, alebo skrytie vo verzii MS PPT 2010?
  • Koľko funkcií má rozdielny názov vo verziách?