• Koľko funkcií je v Ilustráciach MS PPT 2007?
  • Koľko funkcií je v Ilustráciach MS PPT 2010?
  • Na koľko častí sa rozdelili Ilustrácie z MS PPT 2007 vo verzii MS PPT 2010?
  • Ako sa tieto časti volajú?
  • Došlo v Tvaroch ku nejakým zmenám?
  • Na čo slúži funkcia Snímka?
  • Je možné vložiť pomocou Snímky do prezentácie Hardcopy obrazovky?
  • Čo môžeme získať použitím funkcie Snímka?
  • Koľko funkcií je v SmartArt-e MS PPT 2007?
  • Koľko funkcií je v SmartArt-e MS PPT 2010?